ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT- K57

ĐỀ THI (60 phút)

4 câu: 3 câu lý thuyết + 1 câu bài tập: 1 trong các pp

– pp thống kê báo cáo: 2 dạng

-pp tính theo sản phẩm đại diện

-pp tính theo sản phẩm tương tự

-pp quản lý thực hiện mức

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi
http://www.mediafire.com/?w9pcxcn961p3xjh
http://www.mediafire.com/?ks9dxbin42dk1u7

Các dạng bài tập
Slide
Slide Định mức kinh tế kỹ thuật – PGS.TS Phan Tố Uyên
Slide Định mức kinh tế kỹ thuật – PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương

Đề cương
http://www.mediafire.com/?ll07zp4k2a6razy
http://www.mediafire.com/?59p07rg5khvz9w5
Cảm ơn lớp QT KDTM 52A đã share những tài liệu này