Hình thức thi

Bài tập có mấy dạng:

– San mũ xu thế, bất biến

-Chỉ số thời vụ giản đơn

– Cân đối liên ngành

– Chuyên gia

Còn lý thuyết thì trắc nghiệm:

mấy chương đầu về dự báo là gì, sự cần thiết.

Ngoài ra còn hỏi mấy câu kiểu như: bước này là thuộc kỹ thuật dự báo nào.

Nói chung nếu chương này ko có bài tập thi thì sẽ hỏi lý thuyết

Bài tập dự báo có hướng dẫn

Tài liệu tổng hợp dự báo PT KTXH 1 (2016)

(gồm nhiều đề thi, bài giải, bài tập nhóm … Share by Nguyễn Bằng)

Tài liệu tổng hợp dự báo PT KTXH 2 (2016)

(gồm nhiều đề thi, bài giải, bài tập nhóm … Share by Nguyễn Bằng)

———————————————————————————————–

Đề thi

Đề thi Dự báo phát triển kinh tế xã hội 1 kỳ 1 năm 2019

Đề thi dự báo 1 có đáp án

Đề thi Dự báo kinh tế và kinh doanh 3tc kỳ 3 năm 2013

Đề thi Dự báo phát triển kinh tế xã hội 2 kỳ 3 năm 2019

Đề thi dự báo PT KTXH 2 kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi Dự báo phát triển KTXH 2

Tài liệu

Đề cương dự báo 1

Đề cương ôn tập

 2 file bài giải các bài tập giáo trình

slide, bài tập môn dự báo kinh tế kinh doanh thầy Lê Huy Đức