Đề 1 2021

Đề thi kỳ 3 năm 2014

tài liệu: 

slide: 

Marketing du lịch sinh thái:

http://www.mediafire.com/?3v3ll98c2uasv3d

http://www.mediafire.com/?t1jktkpjwrcpc07

Đề thi kỳ 3/2015

1. Nêu cấu trúc du lịch sinh thái? Đặc điểm nào quan trọng nhất phân biêth dlst vs các loại hìh dl khác. Tại sao?

2. Nêu khác nhau của mô hình marketing dlst với các loại hình dl khác. Cho vi dụ

3.  Nêu giống và khác giữa dlst và các loại hinh dl tương tự

Đề thi kỳ 3/2013

– du lịch sinh thái có vai trò như thế nào tới việc bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học. cho ví dụ minh họa ở việt nam

– dinh nghia du lich sinh thai, cho vi du.
– tai sao marketing trong du lich sinh thai la mar dinh huong cung. cho vi -du,
– phan biet du lich sinh thai va du lich dua vao tu nhien.
– loi ich cua du lich sinh thai voi nguoi dan ban dia. cho vi du