Hình thức thi

Thi trắc nghiệm 80 câu trong 50 phút

Tài liệu ôn

giáo trình ĐLCM

slide đường lối cách mạng của cô Lan Phương từ chương 1 đến chương 8

bài giảng đường lối

slide ĐLCM – Cô Hồng Thuận

Tài liệu thi

Đề thi tự luận 2021

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Ảnh đề thi

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi kỳ 3 năm 2017

Đề thi năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Note tổng hợp đề thi ĐLCM Kỳ 1 năm 2015 (K55)

Note tổng hợp đề thi ĐLCM kỳ 1 năm 2014 (K54)

Tổng hợp đường lối (update) – Cảm ơn bạn Trung Trần đã đóng góp

Đề thi kì 2/2013

Note tổng hợp đề thi ĐLCM kì 1/2013

Đề thi kì 3/2012 (Ngày thi 23/12/2012)

một số câu thi kì hè ngày 29/7/2012

đề cương và đề thi tổng hợp ngày 26/5/2012

Bộ ảnh đề thi:10 ảnh huyền thoại

Bộ ảnh đề thi:20 ảnh huyền thoại

tài liệu đọc

Nên xem