Hình thức thi

Đề 4 câu, 3 câu lí thuyết và 1 câu tình huống, được sử dụng sách và slide

Đề thi 2022

Đề thi 2021

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 2017-2018

Đề thi kỳ 1/2016

Đề thi kỳ 3/2015

Đề thi kỳ 1/2014

Đề thi kỳ 2/2013

Tổng hợp đề thi giao dịch đàm phán kinh doanh kì 1/2013 (ngày thi 20/5/2013)

Đề 1

–  ĐP là gì ?

– “Thế giới là bàn ĐP khổng lồ”- tại sao ?

– ảnh hưởng của văn hóa chéo lên GDKD ?

– các nghệ thuật trong GDKD ?

– các bước cần chuẩn bị trước khi đi ĐP ?

đề 2

câu 1: bản chất của giao dịch đàm phán kd, phân biệt giao dịch và đàm phán….

câu 2: nêu các thuật trong giao dịch.. anh hưởng văn hóa đến giao dich và đàm phán, cho ví dụ

Đề 3

-Các hình thức giao dịch. Công nghệ hiện đại ảnh hưởng thế nào đến giao dịch?

-Các cách mở đầu đàm phán.

-Điểm chết trong đàm phán. Làm tn che dấu điểm chết?

-Đàm phán là phuơng pháp tối ưu cho mâu thuẫn lợi ích??

-Lập luận, tranh luận là quan trọng nhất trong đp/??

Đề thi

Đề thi GDDPKD kì 3/2012 (ngày thi 20/12/2012): http://www.mediafire.com/?vju0yj43502md9v

Đề thi GDDPKD kỳ 3/2013 (Ngày thi 16/12/2013):

http://www.mediafire.com/?9wdbs6otyva8la4

Tài liệu

Đề cương 45 câu có đáp án

Xử lý các tình huống từ chối của khách hàng

Slide 

Đề cương + đáp án (3 file)

http://www.mediafire.com/?vv2xjm61xol16oo

http://www.mediafire.com/?2i80rf27adp899x

http://www.mediafire.com/?hv5fbhw5e24vd6v

Đề giữa kì thầy Thân (kì 3 năm 2012): http://www.mediafire.com/?q3onr4urzbza5i5

Slide và câu hỏi ôn tập: http://www.mediafire.com/?t4wd6gauievd86w

Slide cô Nguyễn Thị Xuân Hương: http://www.mediafire.com/?uq8dbz1e4zmn6yq