Đề thi GIS 2019

Đề thi GIS kỳ 1 2017-2018

Đáp án trắc nghiệm trên trang esri.com

Câu hỏi trắc nghiệm GIS

tài liệu, bài tập môn GIS

Ứng dụng GIS trong quản lý đô thị