Review đề hệ thống thông tin kế toán kỳ 1 năm 2019
Dạng đề mới không được dùng tài liệu chỉ được mang chứng từ
Câu 1: 8 câu trắc nghiệm
Câu 2: Là một câu lý thuyết, Các bạn nên xem lại đề năm ngoái vì mình trùng câu
phân biệt dữ liệu và thông tin. Sau đó thì hỏi thêm khái niệm hệ thống, phân biệt hệ
thống cha hệ thống con, nêu ví dụ
Câu 3: Dạng câu hỏi bạn phải thuộc tổ chức chứng từ: gồm có 7 loại ấy: tổ chức
chứng từ thu tiền mặt, chi tiền mặt, nhập xuất kho,…. Đề mình vào xuất nhập kho
Sau đó yêu cầu lập thẻ kho và bảng chi tiết vật liệu
Câu 4: Vẽ lưu đồ, nêu ra ít nhất 4 rủi ro và giải pháp với câu này mình khuyên các
bạn nên học qua những cái mà chu trình nào cũng có kiểu như mất dữ liệu hay là
dữ liệu sai ấy.
Thực sự đề rất dài mọi người ơi! Viết ko nhanh là ko kịp.
Phòng mình cô có kiểm tra bảng chứng từ nhưng ko kĩ lắm, mình có ghi chú thích
mấy thứ nhưng cô ko để ý

Đề thi 2022

Đề thi 2021

Đề thi kỳ 3 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề 3b kỳ 1 năm 2018

Đề thi kỳ 3 năm 2017

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi kỳ 3 năm 2016

Đề thi kỳ 1 năm 2016 VB2

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Tài liệu

bài tập cô Lê Kim Ngọc

Slide cô Lê Kim Ngọc (update)

Slide thầy Phạm Đức Cường

Slide thầy Đinh Thế Hùng