Cấu trúc đề: tài liệu: các hàm ở dưới thuộc môn này

đề gồm 5 điểm lí thuyết 5 điểm bt.
5 điểm lí thuyết thì tìm trong GT có gần hết
BT có 2 bài. Bài 1 thì sử dụng excel và pivot table là ra, nchung cx k có gì
Bài 2 y hệt đề năm trước về cổ phiếu trái phiếu vs lãi suất của từng loại

Đề thi

Đề thi 2021 

Đề 16-8-21

Đề thi năm 2020

Đề thi năm 2018-2019

Đề thì kỳ hè 2015

Đề kiểm tra 2022

Đề kiểm tra mới

Đề kiểm tra: 

Tài liệu, slide

Giáo trình HTTTQL

Slide HTTTQL – ThS Nguyễn Anh Phương

Tổng hợp giáo trình

Các hàm: 

Tài liệu full hệ thống thông tin quản lý