Đề thi và đề kiểm tra: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.436920573029334.104196.245204298867630&type=3

Đề thi kỳ 3 năm 2013: http://www.mediafire.com/?adh4z1ycj20af2l

Đề kiểm tra kỳ 3 năm 2013: http://www.mediafire.com/?ui2l686ubr2ta6d

Slide: http://www.mediafire.com/?cr8sgh61c055f3m

Đề trắc nghiệm luyện tập: http://www.mediafire.com/?7m15q7uxu1s1jyb

Bộ cài fast 2012: http://www.mediafire.com/?40t2wt0nlag4p4q

(Trước khi cài phải tắt phần mềm diệt virut để tránh bị lỗi xóa file)

File luyện tập: http://www.mediafire.com/?w3aamdkqlhhj7oj

Các file thực hành:

http://www.mediafire.com/?ybrusy5wfsyzauy

http://www.mediafire.com/?vxf80s4xjreacui

http://www.mediafire.com/?h8gxq2jn8a14553

http://www.mediafire.com/?ps18u0ureli07by