Đề thi năm 2022

Đề thi  năm 2021

Đề thi kỳ 3 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2019 (hệ TC và CQ)

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi kỳ 3 năm 2017

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi kỳ 1 năm 2016

Đề thi kỳ 3 nam 2015

Đề thi kỳ 1 năm 2015

đề giữa kỳ kế toán ngân hàng:

Đề kiểm tra 
đề cương kế toán ngân hàng: 

Đề thi kế toán ngân hàng 3tc kỳ 3 năm 2013 (nói chung đề 3tc và 4tc ko khác gì nhau, còn đề 5tc thì chưa bít ntn)
http://www.mediafire.com/?519jkdwvrizvxvt
stt share đề thi: https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/590696734318383

share đề thi kỳ 1/2014

Giải một số câu trong đề thi: 

Kế toán ngân hàng 4tc: 

slide + bt: 
http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/504807692907288

Đề thi kế toán ngân hàng 4tc kỳ 3/2013:
http://www.mediafire.com/?6t8g0huat69bnam

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/600796199975103

Share đề Kế toán Ngân hàng 5tc

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/600797153308341

slide và bài tập kế toán ngân hàng: 

slide và bài tập kế toán ngân hàng – Thầy Lê Việt Thủy: