slide:

slide 1: 
slide 2: 

slide 3:

slide cô Diệp: 

Slide cô Trang: 

Slide cô Hạnh: 

Đề thi:

Đề thi 2022

Đề thi 2021

Đề thi kỳ 3 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi kỳ 3 năm 2017

Đề thi năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi kỳ 1 năm 2015 

Đề thi kỳ 3/2014 (ảnh chụp)

Đề thi kỳ 3/2014

đề thi kỳ 3/2013
http://www.mediafire.com/?32g526ie1pknk24
http://www.mediafire.com/?nh52146t2otnjmj

đề thi kì 3/2012: 

đề thi cũ: 

Đề kiểm tra giữa kì: 

Tài liệu ôn thi

so sánh các hình thức kiểm toán: 

so sánh gian lận và sai sót

đề và ôn thi: 

Chữa bài tập trong SGK: 

Bài tập gửi sinh viên: 

Vở ghi kiểm toán căn bản

Tổng hợp lý thuyết

Tổng hợp câu hỏi đúng sai

Tài liệu tập đoàn Enron:
http://www.mediafire.com/?qp3n3n7qxvqz186
http://www.mediafire.com/?0pf37xstdbj5odj