Đề thi

Đề thi 2021

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề 46 19-12-19

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi năm 2017

Đề thi kiểm toán hoạt động năm 2016

Đề thi kiểm toán hoạt động ky 3/2015

Đề thi kiểm toán hoạt động kỳ 1/2015

Đề thi Kiểm toán hoạt động 4tc kỳ 3/2014

Đề thi kiểm toán hoạt động 6tc kỳ 1/2014

Đề 8

Đề thi khác

Slide

Slide thầy Nhật

Slide thầy Đinh Thế Hùng

Tài liệu

Bài tập

Đề cương bài tập KTHĐ

Thuyết trình các nhóm lớp kế toán

Thuyết trình các nhóm lớp kiểm toán

Tài liệu kiểm toán hoạt động

Tài liệu khác

Đề thi khác cập nhật

Đề thi cập nhật:

Đề số 55 Hệ Tại chức (các bạn chính quy cứ tham khảo đi, vì thực tế là có nhiều câu hỏi hệ chính quy cũng thi đấy)

Câu 1: Nêu đặc điểm quy trình kiểm toán hoạt động?

Câu 2: Nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích ngắn gọn:

1. Quá trình đánh giá hiệu quả sản xuất ở doanh nghiệp sản xuất gỗ và doanh nghiệp chế biến thực phẩm là giống nhau.

2. về hoạt động cung ứng (cái gì mà mức tiết kiệm chi phí ý, k nhớ nữa)

Câu 4: Nêu hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực trực tiếp (nhân viên bán hàng) trong doanh nghiệp thương mại

Câu 3: Về kiểm toán trong doanh nghiệp dệt kim đông xuân. Có 3 phát hiện (k nhớ chính xác lắm)

– Chi phí và giá thành của mỗi sản phẩm cao hơn năm trước mặc dù các chi phí đầu vào không đổi.

– Tỷ lệ sản phẩm lỗi tăng cao, mặc dù chất lượng nguyên vật liệu vẫn đảm bảo.

– Khối lượng sản phẩm k đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của thị trường

yêu cầu:

1. nêu thủ tục kiểm toán để phát hiện các tồn tại trên

2. Nguyên nhân và đề xuất khắc phục

3. Đánh giá hiệu quả……

Đề kiểm toán hoạt động kì 3 năm 2012

From Xuân Nguyễn

1.ac đang la KTV hoạt động quản lý nhân lực .hay trình bay noi dung hieu luc quan tri noi bo,hieu qua va hieu nang quan ly trog hd kiem toan tren.

2.hay neu muc tieu cua chuc nang chi tien? Lay vd de chi thanh toan(no phai tra) de the hien muc tieu tren wa he thog tieu chi cua k’t (ko nho ro lam)

3.4-btap ve kiem toan hd cung ung va thanh toan.

5.sap xep cac ndung theo trinh tu cua 1 bao cao K’T…