Link tổng hợp tài liệu

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Bài tập BH và đáp án

Đề số 9 25-12-2017

Đề thi kỳ 1 năm 2017-2018

Giải đề thi kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi kỳ 1 năm 2015

Đề thi kỳ 1 năm 2013

Đề thi

Đề thi khác

Tổng hợp đề thi

 

Câu hỏi và bài tập ôn thi

Đề cương bảo hiểm

Dạng bài tập kinh tế bảo hiểm 2tc

Slide cô Bùi Quỳnh Anh

Slide và bài tập thầy Phan Anh Tuấn