** Slide, tài liệu
 
Slide kinh tế công cộng TS Vũ Tú Cương
 
**Thảo luận kỳ 3 năm 2013
 
**Các topic thảo luận kinh tế công cộng kì 3 năm 2012
 
**Thảo luận kì 1/2013
 
** Đề thi
Giải đề thi kinh tế công cộng K59
Giải đề thi kinh tế công cộng K57
Giải đề thi Kinh tế công cộng 2016
**Chuyên ngành 
Đề thi KTCC II kỳ 1 năm 2016
 
Xem thêm:
Dethineu.com hoặc sites.google.com/site/dethineu/