Link tổng hợp

Đề thi gồm 4 câu lý thuyết (trong đó có nhiều phần liên hệ thực tế), 1 câu bài tập (1 điểm), được sử dụng tài liệu

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi năm 2017

Đề thi KTĐT kỳ 3 năm 2016

Đề thi KTĐT kỳ 3 năm 2015 

Tổng hợp đề thi KTĐT kỳ 1 năm 2015

Tổng hợp đề thi KTĐT 2tc kỳ 3 năm 2014

Đề thi KTĐT 2tc K54 kỳ 1 năm 2014

Đề 11 kỳ 1 năm 2014

Đề cương 50 câu

Tài liệu kinh tế đầu tư 25 câu

Câu hỏi, bài tập và đề cương KTĐT

Slide kinh tế đầu tư chương 3

Slide kinh tế đầu tư

Đề cương ôn tập Kinh tế đầu tư 2012 – cô Thủy

Đề cương khác

Đáp án đề cương KTĐT cô Thủy

Đáp án đề cương 20 câu

Đề cương ôn tập kinh tế đầu tư (Mới)