Link tài liệu: 

Đề thi

Đề thi năm 2022 (Thi TN)

Đề thi kỳ 1 năm 2020 (thi TN)

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi và giải KTL K58

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi kỳ 3 năm 2017

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi kỳ 1 năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi kỳ 3 2014

Đề thi Kỳ 1 2014

Đề kỳ hè 2014

Slide

Slide, giáo trình, bài giảng KTL

Slide thầy Lê Anh Đức

Slide KTL

Slide cô Trang

Slide thầy Dương

Slide thầy Vũ Duy Thành

Slide cô Mai Cẩm Tú

Eview

Hướng dẫn thực hành Eview

Link tải Eview

Tài Eview 4

Bài tập phần mềm eview

Tài liệu thực hành KTL

10 đề thực hành KTL và đáp án

Giải 10 đề eview 2017

Giải 2 đề eview 2017

Đề eview 2017

Đề eview kỳ 1 năm 2017

Đề eview kỳ 1 2015

Đề eview 2014

Đề eview kỳ 1 2014

Tài liệu khác

Bài tập tổng hợp KTL (trắc nghiệm)

Tổng hợp lý thuyết

Giải đề KTL K57

Giải lý thuyết trong đề thi

Tài liệu cô Trang năm 2018 (gồm bài tập, để mẫu, lý thuyết, slide)

Bài tập, công thức KTL

Đề thi, tài liệu, slide

Bài tập, bài giải và hệ thống hóa KTL

Hệ thống kiến thức KTL