Hình thức thi

bạn nào biết hình thức thi môn này như thế nào thì cmt bên dưới nhé

Có tài liệu hay, đề cương, slide, đề thi các bạn hãy gửi đến mail dethi.neu@gmail.com

Tài liệu (tham khảo thêm tài liệu của môn Kinh tế lao động)

Slide KTNNL thầy Trần Xuân Cầu

Slide KTNNL ThS Hoàng Thị Huệ

Slide Kinh tế nguồn nhân lực thầy Bảo

Bài tập thầy Bảo

Giải đề thi các kỳ

Bài tập Kinh tế NNL 1 có lời giải

Đề thi Kinh tế nguồn nhân lực 1 kỳ 3 năm 2019

Đề thi Kinh tế nguồn nhân lực 1 kỳ 1 năm 2018

Đề thi Kinh tế nguồn nhân lực 1 kỳ 1 năm 2017-2018 

Đề thi Kinh tế nguồn nhân lực 1 kỳ 1 năm 2017

Đề thi Kinh tế nguồn nhân lực kỳ 3 năm 2016

Đề thi Kinh tế nguồn nhân lực 1 kỳ 1 năm 2016

Đề thi Kinh tế nguồn nhân lực 1 kỳ 3 năm 2015

Đề thi Kinh tế nguồn nhân lực 1  kỳ 3 năm 2014

Đề thi (ngày thi 10/5/2012)

Đề 4: Môn Kinh tế nguồn nhân lực (4TC)

Câu 1 (2đ) Thế nào là nhu cầu đào tạo? Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật là gì? Trình tự xác định nhu cầu đào tạo.

Câu 2 (2đ) chỉ tiêu giá trị trong tổ chức tiền lương? có gì khác nhau trong việc tính năng suất lao động theo chỉ tiêu giá trị trong phạm vi doanh nghiệp và phạm vi ngành? nêu nhược điểm và cách khắc phục.

Câu 3 (3đ) Nguyên tắc trả lương ngang nhau cho lao động như nhau? có những khó khăn gì trong việc thực hiện nguyên tắc này. nêu tác dụng của việc thực hiện nguyên tắc.

Câu 4 (3đ) Bằng ví dụ minh họa hãy chứng minh các đường đồng lượng không cắt nhau.

Đề 5 Môn Kinh tế nguồn nhân lực (4TC)

Câu 1 (2đ) Thế nào là nhu cầu đào tạo? Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật là gì? Trình tự xác định nhu cầu đào tạo.

Câu 2 (2đ) Thế nào là phân bố nguồn nhân lực giữa các khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ? Liên hệ với thực tiễn VN.

Câu 3 (3đ) Thế nào là thị trường và thị trường lao động? Trình bày những hạn chế của thị trường lao động VN hiện nay. Nêu phương hướng khắc phục.

Câu 4 (3đ) Bằng ví dụ minh họa hãy chứng minh các đường đồng lượng không cắt nhau.

đề 6 KTNNL (4tc_chắc lớp nào thầy Cầu dạy mới có đề này thôi)

câu 1 (2đ): thế nào là đào tạo NNL? đặc điểm của đào tạo? mối quan hệ giữa ĐT & phát triển NNL

câu 2 (2đ): nêu sự phân bố NNL giữa các kv NN, CN,DV. liên hệ thực tế VN

câu 3(3đ): thế nào là NSLĐ và tăng NSLĐ? ý nghĩa của NSLĐ? mối quan hệ giữa tiền lương và NSLĐ

câu 4(3đ): c/m tại điểm tx giữa đg đồng lg và đg đồng phí chi phí là tối thiểu