Hình thức thi

Kinh tế nông nghiệp 

CẤU TRÚC ĐỀ :  3 CÂU ĐÚNG SAI GT, 3 CÂU TỰ LUÂN, 90′ có đc sd tài liệu (?)

KTNN 2tc:  đề có 4 câu tất cả, 2 câu 2 điểm là đúng sai giải thích, 2 câu 3 điểm là đúng sai, hoặc chọn đáp án với nêu nội dung và liên hệ thực tế

—————————————————-

 

Tài liệu

 

Đề thi 2tc kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi KTNN 2tc kỳ 1 2017-2018

Đề thi KTNN 2tc kỳ 3/2016

Đề thi KTNN kỳ 1/2016

Đề thi KTNN kỳ 3/2015

Đề thi KTNN kỳ 3/2014

Đề thi KTNN kỳ 2/2014 (kỳ hè)

Đề thi KTNN  kỳ 1/2014

Đề thi KTNN  kỳ 3/2013

Đề thi KTNN  kỳ 2/2013

Đề thi KTNN  kỳ 1/2013

Giải để thi KT Nông nghiệp

Nội dung ôn tập

Đề cương KTNN – 43 câu có giải

Đề cương KTNN (có giải)

Câu hỏi Đ/S KTNN có giải thích

Slide và đề cương kinh tế nông nghiệp

Slide Kinh tế nông nghiệp – thầy Hùng

Slide KTNN