Hình thức thi

Kinh tế phát triển:

90 phút không sử dụng tài liệu

Đúng sai giải thích + trắc nghiệm A B C + bài tập

Kinh tế phát triển 2tc (đi thi bỏ chương 6, 7)
60 phút không sử dụng tài liệu

10 câu đúng sai có giải thích

20 câu trắc nghiệm a b c d

Slide

Slide thầy Nguyễn Ngọc Sơn

Slide cô Bùi Thị Thanh Huyền 

Slide cô Lê Huỳnh Mai

Slide KTPT

Tài liệu ôn thi

Ôn thi KTPT

Trắc nghiệm kinh tế phát triển

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế phát triển

Tài liệu kinh tế phát triển

Tài liệu khác

Đề cương ôn tập KTPT

Vở ghi KTPT

Câu hỏi đúng sai kinh tế phát triển

Tổng hợp đúng sai KTPT (2017)

Đề kiểm tra tự soạn cho SV

Một số bài tập Kinh tế phát triển

Đề thi

Đề thi KTPT 2tc năm 2022 (TN)

Đề thi KTPT 2tc kỳ 3 năm 2020

Đề thi KTPT 2tc kỳ 1 năm 2020

Đề thi KTPT 2tc kỳ 3 năm 2019

Đề thi KTPT 2tc kỳ 1 năm 2019

Đề thi KTPT 2tc kỳ 3 năm 2018

Đề thi KTPT 2tc kỳ 1 năm 2018

Đề thi KTPT 2tc kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi KTPT 2tc kỳ 1 năm 2017

Đề thi KTPT 2tc kỳ 3 năm 2016

Đề thi KTPT kỳ 3 năm 2015

Đề thi KTPT kỳ 1 năm 2015

Đề thi Kinh tế phát triển 1 kỳ 3 năm 2014 (Ảnh)

tổng hợp đề thi kỳ 1/2014 (k54)

Tổng hợp đề thi kinh tế phát triển 3tc kỳ 3/2013

Kinh tế phát triển I (CN) kỳ 1/2014

Đề thi kiểm tra giữa kì KTPT 3tc

Đề thi KTPT

Đề thi KTPT giữa kì

Đề thi KTPT4tc kì 3 năm 2012 (ngày thi 3/12/2012)

Đề thi kỳ 1 năm 2011

KTPT kì 1/2013: http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/501534233234634

Thảo luận kinh tế phát triển  kỳ 3/2013

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/587894941265229

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/587895117931878

Pic thảo luận kinh tế phát triển 

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/435695156485209

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/435792469808811

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/435795469808511

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/435796756475049

 Đề giữa kì Thầy Bùi Đức Tuấn

Câu 1 : So sánh phát triển kinh tế và tăng trưởng kinh tế

Câu 2 :

  • Đề chẵn : Các nước lựa chọn theo con đường phát triển tăng trưởng nhanh gặp phải những hạn chế gì?
  • Đề lẻ : Các nước lựa chọn theo con đường phát triển coi trọng vấn đề bình đẳng xã hội gặp hạn chế gì ?