Hình thức thi

Đề thi

Đề thi kinh tế quốc tế 2021

Đề thi kinh tế quốc tế 2tc kỳ 3 năm 2019

Đề thi kinh tế quốc tế 3tc kỳ 1 năm 2019

Đề kiểm tra

Đề thi Kinh tế quốc tế 1 kỳ 3 năm 2014

Đề thi Kỳ 1 năm 2014

Đề thi Kinh tế quốc tế 3tc kỳ 3 năm 2013

Đề thi Kinh tế quốc tế 3tc kì 1 và kì 2/2013

Đề thi năm 2012 2013 dạng Ảnh

Đề thi Kinh tế quốc tế 3tc kì 2 và kì 3 năm 2012

Thảo luận kì1/2013

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/499884620066262

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/499888940065830

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/499887713399286

Slide

Slide Kinh tế quốc tế

 Tài liệu

Các dạng bài tập

Đề cương KTQT

Câu hỏi ôn thi Kinh tế quốc tế

Tài liệu ôn thi Kinh tế quốc tế