lý thuyết có các dạng
-các tiêu chí phân vùng ,ưu nhược điểm của từng tiêu chí
– phân tích các chính sách phát triển đô thị ở nước ta

Đề thi 2021

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi kỳ 3/2015 (Ngày thi 23/11/2015)