Hình thức thi: được sử dụng tài liệu

nếu down về bị lỗi font thì chứng tỏ máy bạn chưa cài đủ font, bạn down font này về cài đặt là ok: download

Đề thi kỳ 3 năm 2014

Đề cương

Đề thi

Đề kiểm tra

Slide – Cô Đặng Thị Kim Thoa