Hình thức thi

Kinh tế và quản lý môi trường 

Không sử dụng tài liệu, thi 90 phút

8 câu trắc nghiệm (2d)

3 câu đúng sai giải thích (3d)

và 1 bài tập 5d

Thảo luận kì 1/2013

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/501905749864149

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/501906036530787

Thảo luận kỳ 3/2013

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/589809974407059

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/589809861073737

Tài liệu

1.Slide thầy Hồng và bài tập KT&QLMT

2. Slide KT QLMT – PGS.TS Lê Thu Hoa

3. Bài tập và trắc nghiệm KT QLMT

4.Câu hỏi trắc nghiệm KT&QLMT

5.Bài tập tham khảo KT&QLMT có lời giải

6.Bài tập và tài liệu khác

7. Hưỡng dẫn bài tập KT va QLMT

8. Bài tập mẫu KT QLMT 2014

9. Ảnh vở ghi, tải tại đây

10. Lý thuyết kinh tế môi trường có đáp án

11. Các dạng bài tập trong tâm 2022

12. Đề cương ôn tập

Đề thi

Đề thi năm 2020 (tại chức)

Đề thi hệ CLC năm 2020 bằng TA

Đề thi 3tc kỳ 1 năm 2019

Giải trắc nghiệm và ĐS tháng 5/2018

Đề thi KT và QLMT kỳ 3 năm 2016

Đề thi KT và QLMT kỳ 1 năm 2016

Đề thi KT và QLMT kỳ 3 năm 2015

Đề thi KT và QLMT kỳ 1 năm 2015

Đề thi KT và QLMT kỳ 3 năm 2014 (ảnh)

Đề thi KT QLMT kỳ 1/2014 K54 (ảnh)

đề thi KT QLMT 4tc kì 1/2013 (dạng ảnh) 

đề thi Kinh tế và QLMT 4tc kỳ 3 năm 2013

Đề thi khác (Ảnh)

Đề thi KT&QLMT kì 2/2012

Đề thi KT&QLMT kì 3/2012 ngày thi 26/11/2012

Đề thi KT&QLMT kì 3/2012 ngày thi 26/11/2012 (ảnh chụp)

Một ảnh đề thi kì 3 năm 2012

Đề kiểm tra

 

link pic thảo luận:

  1. https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/432177350170323
  2. https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/433047140083344
  3. https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/433169740071084
  4. https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/433445976710127
  5. https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/433446563376735
  6. https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/433447016710023
  7. https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/433447370043321
  8. https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/433565383364853

đáp án 1 bạn:

1.đúng  2.đúng.vì lợi ích ngoại ứng ko đc tính vào chi phí sản xuất.  3.sai. 4.sai 5.đúng, 6.sai. 7.đúng, 8.đúng, 9.sai vì dựa trên mức thải tối ưu, 10.đúng,

11.đúng, 12.đúng, 13.sai 14.sai vì ko tăng đến vô cùng,15.đúng vì giá trị chủ mỏ nhận được trong tương lai quy về thời điểm hiện tại thấp hơn,16.đúng,17.đúng vì trữ lượng cao thì chỉ với 1 mức nỗ lực đánh bắt nhỏ sẽ thu đc kết quả như mong muốn.18.sai.19.sai vì vai trò của nhà nước về môi trường là quan trọng nhất.

20.đúng,21.đúng,22.sai vẫn có thể định lượng đc thông qua thị trường giả định,23.đúng,24.đúng,25.sai.

trắc nghiệm chọn nhé! 1.a,2.a,3.e,4.d,5.d,6.b,7c,8d,9d,10c,

11d,12e,13e,14c,15d,16a,17b,18d,19a,20e,

21c,22b,23e,24d,25b,26e,27c,28f,29e,30c,

31b,32d

chương 3 : 1d,2a,3b,4a,5c,6c,7d,8c,9c,10e,

11b,12a,13d,14b,15b,16b,17a,18b,19a,20b,21c,22b

chương 4 : 1e,2d,3g,4e,5c,6d,7e,8a,9d,10c

chương 5 : 1c,2c,3f,4c