Hình thức thi

thi trắc nghiệm trên máy, 40 câu trong 60 phút

chia sẻ về kinh tế học

Nếu bị lỗi font thì các bạn tải font này về và cài đặt: http://www.mediafire.com/?d5qbv3ia2qv4d3r

Đề kiểm tra vi  mô 1

Tài liệu

2K câu hỏi vi mô +đáp án(02/10): http://www.mediafire.com/?7jskkk8ksgoodsx

1. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vi mô 1 có đáp án (hàng khủng – 10 000 câu)

nếu down về bị lỗi font thì chứng tỏ máy bạn chưa cài đủ font, bạn down font này về cài đặt là ok, nếu có lỗi nào các bạn comment ở dưới note nhé

2.Phần mềm trắc nghiệm vi mô (phải sửa lỗi font)

Hướng dẫn sử dụng và cách sửa lỗi font của phần mềm trắc nghiệm

nếu không sửa đc lỗi font, các bạn có thể tham khảo phần mềm trắc nghiệm không bị lỗi font trên 4r tại

http://www.svktqd.com/forum/showthread.php?t=219408

Share đề thi kỳ 1 năm 2019 K60 (Ngày thi 8/6/2019)

Share đề thi kỳ 3 năm 2018 K60 (Ngày thi 19-20/1/2019)

Share đề thi kỳ 1 năm 2017-2018 K59 (Ngày thi 27-28/1/2018)

Share đề thi năm 2016 (ảnh)

Share đề thi vi mô 1 K58 kỳ 3/2016 (Ngày thi 15/1/2017)

Share đề thi vi mô 1 K57 kỳ 1/2016 (Ngày thi 19-20/6/2016)

stt Share đề vi mô 1 K57 kỳ 3/2015

Stt share đề vi mô 1 K56 kỳ 1/2015

stt share đề vi mô 1 K55 kỳ 1/2014

Stt share đề kỳ 3/2013 K55 (ngày thi 5/1/2014:

Stt share đề kì 3/2012

Stt share đề kì 1/2013

slide

Slide 1

Slide kinh tế vi mô 1

Slide vi mô cô Thu

Slide vi mô thầy Dũng

Giáo trình

Giáo trình bài tập vi mô 1 (tham khảo)

Giáo trình vi mô 1 (tham khảo) 

Đề thi tự luận vi mô 1 (cũ)