Hình thức thi

6 câu đúng sai giải thích (6đ) + 1 bài tập (4đ)

Thi 90 phút

Không sử dụng tài liệu

Đề thi 

Giải đề thi vi mô 2 (2017)

Đề thi kỳ 3 năm 2017

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi kỳ 2 năm 2016

Giải đề thi vi mô 2

Đề thi kỳ 3 năm 2014 (ảnh)

Đề thi kỳ hè 2014 (ảnh)

Đề thi kỳ 1 năm 2014 (ảnh và word)

Đề thi kì 1 năm 2013 (dạng ảnh)

Đề thi kì 1 năm 2013 (ngày thi 14/5/2013)

Đề thi năm 2013

Đề kiểm tra

Đề thi kì 3 năm 2012 (ngày thi 14/12/2012)

 Đề thi vi mô 2 – kì 1 năm 2012

 Đề thi vi mô 2 – kì 2 năm 2012

 Một số đề thi khác: đây và đây

Slide

Slide vi mô 2 – thầy Ngô Tuấn Anh

Slide vi mô 2 – cô Xiêm

Slide vi mô 2 – cô Nga

Slide vi mô 2

Slide + bài tập + ôn thi vi mô 2 – cô Thu

Slide + bài tập vi mô 2 – thầy Đinh Thiện Đức

Một số topic thảo luận kì 3 năm 2012

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/440095629378495

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/440245469363511

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/440094942711897

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/440095209378537

Thảo luận kì 1/2013

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/501897433198314

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/501897703198287

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/501897866531604

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/502350496486341

Tài liệu khác

Giải đề thi vi mô 2 K54

Bài tập vi mô 2 – có lời giải

Ôn thi vi mô 2

142 câu trắc nghiệm đúng sai vi mô 2