Hình thức thi

thi trắc nghiệm trên máy, 40 câu trong 60 phút

Đề cương chi tiết Kinh tế Vĩ mô 1

Ôn tập vĩ mô 1

Ôn thi vĩ mô 1

Nếu bị lỗi font thì các bạn tải font sau về và cài đặt: http://www.mediafire.com/?d5qbv3ia2qv4d3r

1.Phần mềm trắc nghiệm vĩ 1

Hướng dẫn sử dụng và cách sửa lỗi font của phần mềm

Nếu không sửa đc lỗi font, các bạn có thể tham khảo phần mềm vĩ 1 không bị lỗi font trên 4r tại đây

Share đề thi vĩ mô 1 kỳ 3 năm 2019 K61 (Ngày thi 22/12/2019)

Share đề thi vĩ mô 1 kỳ 1 năm 2019 K60 (Ngày thi 7/6/2019)

Share đề thi vĩ mô 1 kỳ 3 năm 2018 K60 (Ngày thi 18-19/1/2019)

Share đề thi vĩ mô 1 kỳ 1 năm 2017-2018 K59 (Ngày thi 25/1/2018)

Đề thi vĩ mô 1 năm 2016 (Ảnh)

Share đề thi kỳ 3/2016 K58 (Ngày thi 5-6/1/2017)

Share đề thi kỳ 1/2016 K57 (Ngày thi 18-19/6/2016)

Share đề thi kỳ 3/2015 K57 (Ngày thi 21,22/1/2016)

Share đề thi kỳ 1/2015 K56 (Ngày thi  15,16/6/2015)

Share đề thi kỳ 3/2014 K56 (ngày thi 17/1/2015)

Share đề thi kỳ 1/2014 K55 (ngày thi 8/6/2014)

Share đề thi kỳ 3/2013 K55 (ngày thi 17-18/1/2014):
Link 1: 
Link 2

STT share đề kì 3/2012

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/452440944810630

STT share đề kì 1/2013

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/513380842049973

đề kiểm tra giữa kỳ: 

nên đọc

trắc nghiệm vi mô và vĩ mô online: http://ijob.vn/training/test/details/63

1. Ngân hàng câu hỏi và đáp án vĩ 1 (hàng khủng 11 300 câu)

nếu down về bị lỗi font thì chứng tỏ máy bạn chưa cài đủ font, bạn down font này về cài đặt là ok, nếu có lỗi nào các bạn comment ở dưới note nhé

2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án

3. Một số số liệu vĩ mô

slide

Vở ghi vĩ mô 1, tải tại đây

slide vĩ mô 1 – Cô Trần Thị Lan Hương

1. Slide vĩ 1 – cô Lưu Thị Phương

2. Slide vĩ 1 – cô Đinh Mai Hương

3. Slide vĩ 1 – TS.Phạm Thế Anh

4. Slide vĩ 1 – ĐH Ngoại Thương – Tham Khảo

5. Slide vĩ 1 (1)

6. Slide vĩ 1 (2)

Giáo trình

1. Giáo trình vĩ mô 1 – học viên bưu chính (tham khảo)

2. Giáo trình tổng hợp kiến thức vĩ mô 1 (nên xem)

Tài liệu khác

1. Sách hướng dẫn học vĩ 1

2. Một số đề trắc nghiệm vĩ mô (cũ)

3. Tổng hợp kiến thức vĩ mô

tài liệu khác: http://www.mediafire.com/download/ma895pn1871hjsx/Tests_of_macroeconomics.rar