I. BÀI TẬP: 4 điểm

– Mô hình IS-LM

– Mô hình Solow

II. CÂU HỎI PHÂN TÍCH: 3 Câu x 2 điểm

– Mô hình AD-AS

– Mô hình IS-LM

– Mô hình Mundell- Fleming với vốn luân chuyển không hoàn hảo

– Đường Phillips

– Mô hình tăng trưởng Solow

– Mô hình 2 thời kỳ của Fisher về tiêu dùng

             – Giả thuyết thu nhập thường xuyên về tiêu dùng

– Mô hình tân cổ điển về đầu tư cố định vào kinh doanh

Thảo luận vĩ 2 kì 1/2013

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/501888016532589

Đề thi

Đề thi vĩ mô 2 kỳ 3 năm 2015

Đề thi vĩ mô 2 kỳ 3 năm 2014

Đề thi vĩ mô 2 kỳ 3 năm 2013 (dạng ảnh)

 Đề thi vĩ mô 2 – kì 1 năm 2013 (dạng ảnh)

tổng hợp đề thi vĩ mô 2 kì 1 năm 2013

Các đề thi khác (Dạng ảnh)

Đề thi vĩ mô 2 – kì 3 năm 2012.

Đề thi vĩ mô 2 – kì hè năm 2012

Đề kiểm tra giữa kì: 

Slide vĩ mô 2 – Cô Đinh Mai Hương

Slide vĩ mô 2 – TS.Phạm Thế Anh

Slide vĩ mô 2 – cô Yến

Một số tài liệu khác

Hệ thống lại vĩ mô 2

Chính sách trong điều kiện tỷ giá cố định: 

Lời giải một số bài tập vận dụng cuốn Kinh tế học tập II: 

Đây là đề cương ôn tập vĩ 2 của cô Hoàng Yến các bạn tham khảo nha

Slow mô hình tăng trưởng chương 4

IS-LM

Muldel Fleming

Tiêu dùng (fisher, key,…)

Lý thuyết: liên hệ thực tế VN(08-11) nêu những đặc điểm nổi bật

Chi tiêu NS,thu thuế (chính sách tài khóa) cân = thu chi NS

Lãi suất ngân hàng (VD hỗ trợ 4% vào quá trình sx ảnh hưởng cung-cầu thị trường ntn (ảnh hưởng cung)

Tỉ giá hối đoái và thị trường ngoại hối