Hình thức thi

Thời gian 90′. Gồm 2 phần:

  • Phần 1: 5 câu trắc nghiệm đúng sai giải thích (5đ
  • Phần 2: 1 câu tự luận (5đ).

Được mang giáo trình và vở ghi.

Slide

Slide KTVN cô Vy

một slide khác,  của cô Vy nhưng có đủ các chương hơn

topic thảo luận câu hỏi đúng sai

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/436963629691695

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/436964093024982

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/436964486358276

Đề thi

Đề thi KTVN kỳ 1 2017-2018

Đề thi KTVN kỳ 1 năm 2015 (ảnh)

Đề thi KTVN

Đề thi năm 2012 (dạng ảnh)

Đề thi KTVN kì 3 năm 2012 (ngày thi 5/12/2012)

Một số đề thi khác

Tài liệu

1.Đề cương, câu hỏi trắc nghiệm mẫu, nội dung ôn tập KTVN

2.Các tài liệu liên quan khác