Hình thức thi
90 phút, được sử dụng tài liệu

Đề thi 2022

Đề thi 2021

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2019 (gồm cả một số đề hệ TX, TC)

Đề kiểm tra 2019

Đề 2 kỳ 1 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi KNQT 2tc năm 2016

Đề thi kỳ 1 năm 2015 (22/5/2015)

Đề thi kỳ 3 năm 2013

http://www.mediafire.com/?cwv485d0s9dqj3n

Đề 4 part 1: http://www.mediafire.com/?46wupqarp48d0hj

Đề 4 part 2: http://www.mediafire.com/?brt633b75ekqr1w

Đề thi kỳ 1 năm 2013

tổng hợp đề thi Kỹ năng quản trị 3tc kì 1/2013 (ngày thi 21/5/2013)

Slide kỹ năng quản trị cô Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Slide kỹ năng quản trị – thầy Nguyễn Ngọc Điệp