Hình thức thi (đây chính là môn lịch sử kinh tế quốc dân của khóa trước)

 (3tc) Thời gian 90′.

Gồm 2 phần:

Phần 1: 6 câu trắc nghiệm đúng sai giải thích ,

Phần 2: 2 câu tự luận .

Được mang giáo trình và vở ghi.

Đề thi

Đề thi năm 2021

Đề thi kỳ 3 năm 2020

Đề thi 2019-2020

Đề thi kỳ 3 năm 2016

Đề thi kỳ hè năm 2014

Đề thi LSKTQD kì 1 năm 2013 (ngày thi 21/5/2013)

Đề thi LSKTQD kì 3 năm 2012 (ngày thi 11/12/2012)

Đề thi LSKTQD cũ kì 1/2012 và kì 3/2011 (lúc đó chưa đc mang tl vào thi)

Tài liệu

Slide thầy Trần Khánh Hưng

Tài liệu ôn tập + đề cương full

Đề cương ôn tập