Tài liệu full: 

Đề 4 15-6-20

Đề thi kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi kỳ 3 năm 2012 (ảnh)

Slide 

Văn bản pháp luật

From Nhím Heo

Câu 1 Bà Hoa muốn tự mình bỏ vốn 500 trđ kinh doanh lĩnh vực chế biến nông sản, bà muốn chọn loại hình doanh nghiệp có trách nhiệm hữu hạn

a/ Nêu nh~ điều kiện thân nhân để bà Hoa có thể thành lập doanh nghiệp

b/ Bà Hoa có thể lựa chọn loại hình dn nào? vì sao?

c/ Nêu thủ tục đầu tư, thủ tục thành lập doah nghiệp

d/ doanh nghiệp của bà Hoa sẽ đc những ưu đãi nào?

Nêu và chỉ rõ cơ sở pháp lý cho từng câu trả lời

Câu 2: Lĩnh vực nào ưu đãi đầu tư đối với loại hợp đồng BOT, BTO, BT

a/ Đg bộ, cầu đg bộ, hầm đg bộ, bến phà đg bộ

b/ khai thác dầu mỏ, xăng dầu.. (hem nhớ c.xác)

c/ đg sắt, cầu đg sắt, hầm đg sắt

d/ hệ thống thủy lợi, kênh mương

Câu 4 giống đề ôn tập. Câu 3 so sánh ĐT trực tiếp và gián tiếp. Cty…mua 40% cổ phiếu…thì là hình thức trực tiếp hay gián tiếp.Tại sao

2 câu này nữa

(4 đ) Ông Tuấn đầu tư 500tr đồng để kinh doanh đồ mộc gia dụng. Đặt trụ sở ở huyện A, quận Hồ Tây, TP Hà Nội.

a. Hỏi ông Tuấn có thể thành lập loại hình DN nào?

b. Điều kiện để ông Tuấn lấy được Giấy phép đăng ký KD?

c. Ông Tuấn phải làm thủ tục gì để đăng ký KD? Ở đâu?

2. Những lĩnh vực nào sau đây thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của Thủ tướng Chính Phủ đối với các Hợp đồng BOT, BTO, BT?

a) Đường bộ, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ;

b) khAI thác dầu mỏ

c) Đường sắt, cầu đường sắt, hầm đường sắt;

d) hệ thống kênh mương, cung cấp nước sạch, cấp thoát nước