thuyết trò chơi: 

Game Theory For Applied Economists – Robert Gibbons:

slide chuyên đề 1- lí thuyết trò chơi- sự tồn tại Cân bằng nash: 

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2013:

http://www.mediafire.com/?2uu511q4276fec3

http://www.mediafire.com/?llfdb2yzdwjjf79

Giải đề thi kỳ 3 năm 2013