Hình thức thi

Từ năm 2020 trở đi thi trắc nghiệm trên máy

Đề cương LTXS&TKT

Đề giữa kỳ 2016 + giải

Đề giữa kì

Thảo luận kỳ 3/2013

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/586180374770019

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/586235004764556

pic thảo luận: 

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/433542376700487

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/433568306697894

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/433806583340733

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/433981919989866

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/434692536585471

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/434723033249088

Đề thi

Đề thi kỳ 3 năm 2020 (Thi TN)

Đề thi kỳ 1 năm 2020 (Thi TN)

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi XSTK kỳ 1 2017-2018 (đổi sang đề 20 câu)

Album ảnh

Đề thi + giải XSTK kỳ 3 năm 2016 (Đề đã đổi)

Đề thi XSTK kỳ 3 năm 2015

Đề thi XSTK kỳ 1 năm 2015

Đề thi SXTK K55 Kỳ 3 năm 2014

Album ảnh đề thi SXTK K55

Đề thi kỳ 1 và kỳ hè năm 2014

Kỳ 3/2013 (K54):

+ Album ảnh đề thi: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.587809254607131.1073741849.245204298867630&type=3

+ Note tổng hợp đề thi: 

https://www.facebook.com/note.php?note_id=587897524598304

+ Có thể down album ảnh đề thi tại:

http://www.mediafire.com/?1264rubaniggupj

Đề thi năm 2013

Note tổng hợp đề thi kì 3 năm 2012 (ngày 28-29/11/2012)

Đề thi kì hè năm 2012 (4/8/2012)

Đề thi kì 1 năm 2012 (3/6/2012)

Một số đề thi khác

Đề thi sưu tầm từ khoa toán

Album ảnh đề thi

Giáo trình, slide

Giải bài tập XSTK

Bài giảng xstk cô Mai Cẩm Tú

Slide XSTK cô Thắm

Slide Xác xuất thống kê thầy Phạm Trí Cao đại học Kinh Tế tp HCM (hay)

Nhập môn LTSX&TKT

Bải giảng LTSX&TKT – thầy Hưng

Bài giảng hướng dẫn học LTSX&TKT

Bảng số công thức xác suất thống kê (mặt sau đề thi)

Bài tập

Giải bài tập trong sách bài tập xs&tkt (không đầy đủ)

Bài tập ôn xs&tkt (có lời giải)

Bập ôn xskt có lời giải

Hướng dẫn ôn tập xs&tkt – thầy Trần Thái Ninh