Nếu có bất cứ tài liệu nào bị lỗi font, phiền các bạn hãy down font này về và cài đặt: http://www.mediafire.com/?d5qbv3ia2qv4d3r 

Hình thức thi

 trắc nghiệm 5 điểm/5 câu, có giải thích

tự luận 3 câu

Thi 90 phút

Thảo luận kì 1/2013

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/500620926659298

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/501004839954240

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/501015559953168

Đề thi

Đề thi năm 2021

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi 2017

Đề thi kỳ 1 năm 2016-2017

Đề thi kỳ 3 năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi kỳ 3 năm 2014

Đề thi mar căn bản 4tc kì 1/2013

Đề thi năm 2013 (Ảnh)

Đề thi marketing căn bản 4tc kì 3/2012 (ngày thi 21/12/2012)

Đề thi kì 1 và kì 2 năm 2012

Đề thi kỳ 3 năm 2013
http://www.mediafire.com/?o93r4362afmckr2

http://www.mediafire.com/?p1416ttl8lfn4mi

http://www.mediafire.com/?j21g7gxa80elrpx

Ôn thi Mar căn bản có đáp án

Đề thi mar căn bản 3tc kì 1/2013: http://www.mediafire.com/?szagqzd3r07es67

MARKEING CĂN BẢN (3 tín)

Cấu trúc : – 5 câu trắc nghiệm lựa chon, giải thích ngắn gọn

– 3 câu tự luận

I/ Trắc nghiệm lựa chọn:

1) số cấp độ trung gian kênh phân phối thể hiện:

a. chiều dài kênh phân phối

b. bề rộng kênh pp

c. độ sâu kênh pp

d….

2) Nhân dịp Đại lễ 1000 nămThăng Long, giá vé tàu hỏa từ thành phố HCM- Hà Nội giảm 30% cho các cán bộ lão thành cách mạng. Đây là hình thức giá:

a. giá theo thời vụ

b. phân theo đối tượng

c…

d. không có câu nào đúng

3) Hoạt động quảng cáo đc thực hiện nhiều nhất ở giai đoạn nào trong chu kỳ sống của sản phẩm:

a. triển khai

b. tăng trưởng.

c.bão hòa

d. suy thoái

4) Theo quan điểm mar …(không nhớ chính xác)

5) Công ty A sản xuất các loại sản phẩm khác nhau: chất tẩy rửa, dụng cụ vệ sinh lao động…đều đc gắn dưới tên một thương hiệu chung Hoa Sữa. Đây là cách đặt tên nhãn hiệu:

a. Đồng nhất cho tất cả sản phẩm

b. Riêng biệt cho từng sản phẩm

c. Kết hợp tên thương hiệu công ty với tên nhãn hiệu’

d. tên chung cho từng dòng sản phẩm

II/ Theo bạn câu này đúng hay sai? giải thích ” Bộ phận mar là đóng vai trò quan trọng nhất trong việc mang lại khách hàng, đó là tiền, của doanh nghiệp”

III/ Trình bày về đặc điểm, ưu, nhược điểm, điều kiện áp dụng của chiến lược mar phân biệt. Cho VD minh họa. IV/ Trình bày các quyết định bao gói sản phẩm. Cho VD minh họa.

đề marketing căn bản 3tc: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=577641482256040&set=o.245204298867630&type=1&relevant_count=1

 

Slide, đề cương

Slide – thầy Nguyễn Quang Dũng

Slide1

 Slide2

 Đề cương marketing 2010 

Slide cô Đinh Oanh  (NÊN XEM)

Slide chương 7-10 – cô Phạm Thanh 

Slide cô Nguyễn Thanh Thủy 

Slide thầy Nguyễn Hoài Long 

Tài liệu

        

 tài liệu đọc thêm

 Tuyển tập đề thi trắc nghiệm Marketing căn bản

 Tuyển tập các đề thi Marketing Căn bản (cũ)

 

 

Tài liệu hỗn hợp

Tài liệu mar căn bản 09/10/2012: http://www.mediafire.com/?fe75gzm5df9hy25