Dạng đề: 3 câu hỏi tự luận, 1 câu hỏi trắc nghiệm

Đề thi mar nông nghiệp 3tc kỳ 1/2014

Đề 1

1. Tiêu chí phân đoạn thị trường công nghiệp chế biến nông sản. Cho ví dụ
3. Các kênh phân phối sản phẩm nông nghiệp. Cho 2 ví dụ
4. Như trên

Đề 2

1.Phân biệt thị trường và thị trường mục tiêu, nêu ví dụ.
2. Các yếu tố cấu thành một “sản phẩm”. Tại sao doanh nghiệp nông nghiệp phải thay đổi sản phẩm của mình? Lấy 2 ví dụ về sản phẩm thay đổi đó.
3. Tóm tắt ngắn gọn chiến lược marketing-mix của 1 doanh nghiệp/ cơ sở kinh doanh nông nghiệp cụ thể mà em biết. Nêu ưu nhược điểm của chiến lược và đề xuất hoàn thiện chiến lược marketing-mix của doanh nghiệp/ cơ sở đó.
Có thêm 4 câu trắc nghiệm nữa.

Đề 3

1. Trình bày yếu tố môi trường vi mô ảnh hưởng đến kinh doanh nông nghiệp. Ví dụ minh hoạ
2. Trình bày chiến lược xúc tiến hỗ trợ. Ví dụ minh hoạ
3. Trình bày chiến lược Marketing – mix của 1 sản phẩm của 1 cơ sở kinh doanh hay công ty mà e biết. Nhận xét ưu, nhược điểm và đề xuất phương án.
4. Trắc nghiệm (k nhớ rõ lắm): tại sao phải nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, hỏi về mục đích hay là chiến lược gì đó của marketing nn,…