Đề thi kỳ 3 năm 2016

Slide cô Giang

Thuyết trình các nhóm

Đề cương ôn tập

Đề thi kỳ 1/2014 (ngày thi 23/5/2014)

Đề thi:
câu 1: 10 câu trắc nghiệm đúng sai ko cần giải thích.
câu 2: 10 câu chọn đáp án đúng.
câu 3 : Nêu những thuân lợi và bất lợi của người dẫn đầu thị trường. Những yếu tố nào góp phần tạo nên thành công của Apple với dòng sản phẩm Iphone và Ipad
câu 4: Tại sao các doanh nghiệp lại không muốn kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm của mình? Liên hệ với các sản phẩm TV hiện nay trên thị trường.