Đề cương 37 câu 

Đề cương 29 câu 

Giáo trình: 

Slide: 

Đề thi marketing thương mại 3tc kỳ 3 năm 2013

Đề thi Marketing thương mại 4tc kì 3/2012 (ngày thi 20/12/2012)

Câu 1: ưu, nhược điểm của tư tưởng kd xem trọng vị trí chủ đạo thuộc về nhà kd

Câu 2: cơ hội kinh doanh hấp dẫn là gì? Quá trình đánh giá cơ hội kinh doanh là hấp dẫn

Câu 3: giá cả là gì? Phương pháp tính giá dựa trên chi phí là gì? Điều kiện áp dụng Bình luận quan điểm: “người bán hàng tốt nhất là người bán đc nhiều hàng cho doanh nghiệp”

-marketing thương mại là gì ? các bộ phận cơ bản cấu thành nội dung hđ mar thương mại là gì ?

-bình luận quan điểm ” chỉ cần có sp tốt là đủ để bán hàng ”

-các yếu tố cấu thành tiềm lực của doanh nghiệp? ảnh hưởng của nó tới hoạt động marketing của doanh nghiệp

Tổng hợp đề thi Marketing thương mại 3tc kì 3/2012 (ngày thi 21/12/2012)

câu 1: phân biệt xung đột ngang và xung đột dọc trong hệ thống kênh phân phối.

câu 2: các mục tiêu marketing ảnh hưởng như thế nào đến các quyết định về giá.ví dụ

câu 3: chiến lược đẩy ,chiến lược kéo có ảnh hưởng gì tới quá trình xúc tiến hỗn hợp.ví dụ

1. Marketing là gì? Các bộ phận cấu thành nội dung hđộng mar của doanh nghiệp?

2. Cơ hội kinh doanh là gì? Yếu tố nào làm giảm khả năng tìm kiếm cơ hội kinh doanh của DN? Vì sao?

3. Trình bày pp tính giá định hướng chi phí của doanh nghiệp thương mại? Nhược điểm của pp này?

4. Bình luận quan điểm “chỉ cần khuyến mại là bán đc nhiều hàng”

câu 1: trình bày tư tưởng định hướng marketing, ví dụ?

Câu 2: chu kì sản phẩm là gì? 6 giai đoạn sản phẩm mới

Câu 3: quảng cáo tốt là bán đc hàng? Bình luận

câu 4: trình bày khái niệm thị trường theo quan điểm marketing, các tiêu thức thị trường đầu ra đầu vào

câu 1:Trình bày các quyết định về bao gói sản phẩm,cho ví dụ

Câu 2: nêu ảnh hưởng của cầu tới các quyết định về giá,cho ví dụ

Câu 3:trình bày những yếu tố ảnh hưởng tới quyết định xúc tiến hỗn hợp

1.chiến lược định gia thâm nhập, nội dung, ưu, nhược điểm, đk áp dụng

2. kênh phân phối truyền thống và phân phối liên kết dọc..so sánh

Gia đình là yếu tố:

A. nhóm yếu tố cá nhân

B. nhóm yếu tố xã hội

C . nhóm yếu tố tâm lí

D nhóm yếu tố văn hóa.