Hình thức thi

 

Phần 1(2đ) thi 10 câu trắc nghiệm

phần 2 trắc nghiệm đúng sai 4 câu4 đ

phần 3 bài tập(2 câu,2 đ/câu) 

Đề thi kì 3/2012 (ngày thi 20/12/2012)

Môi trường và con người 3tc

Đề 1

câu hỏi đúng sai giải thích

-sản xuất bền vững là sản xuât không gây ô nhiễm môi trường

-gia tăng dân số và gia tăng khí thải CO2 là 2 vấn đề độc lập

-nhà nước là chủ thể duy nhất quản lý môi trường

câu luận

-thực trạng làng nghề Việt Nam

-thế nào là tiêu dùng bền vững,liên hệ ở VN

 

Đề 2

Trắc nghiệm đúng sai

1.Phát triển bền vững là hài hòa các khía cạnh kinh tế,xã hội,bảo vệ môi trường

2.tài nguyên đất bị suy giảm cả về diện tích lẫn chất lượng do tác động con người

3.sản xuất bền vững đơn giản là ko ô nhiễm môi trường

4.

bài tập(2 câu,2 đ/câu)

1. nêu ngắn gọn vấn đề nghèo đói và môi trường ở VN

2. nêu ngặn gọn việc phắt triển bền vững ở VN

 

Đề 3

Trắc nghiệm đúng sai

– tieu dung ben vung la thoa man toi da nhu cau cua ng tieu dung

-phat trien kinh te xa hoi luon tac dong xau toi moi truong?

-tai nguyen rung co the tai tao vi vay ko can khai thac co ke hoach..?

cau tu luan:

noi dung san xuat ben vung, neu thuc te o VN, anh huong cua do thi hoa toi moi truong o Ha Noi

Đề 4

Đ S

-tiêu dùng bền vững là hạn chế tối đa tiêu dùng

-ô nhiễm không khí ở đô thị Việt Nam do giao thông vận tải là chính

-Tieu dung ben vung la han che toi da nhu cau tieu dung

-Tat ca quoc gia deu chiu tac dong bien doi khi hau

-con người có thể cải tạo và khai thác tài nguyên theo ý thích của mình

tự luận

– vai trò của nước tác nhân chính gây ô nhiễm nước ở Việt Nam

– các chỉ số đánh giá phát triển bền vững của Việt Nam

Các câu tự luận lẻ

-noi dung cua phat trien ben vung. lien he o viet nam.

-anh huong cua qt do thi hoa o ha noi.

-trình bày mqh giua ngheo doi va môi truong

-phan tich noi dung cua pt ben vung

-Trình bày ngắn gọn thực trạng môi trường ở 1 làng nghề VN.

-Tiêu dùng bền vững là gì, liên hệ vs thực tiễn VN

 

 

Tài liệu

        

 Bài giảng(PDF)

 Tài liệu ôn(PDF)