Đề thi NHTM năm 2022

Đề thi NHTM năm 2021

Đề thi NHTM 1 kỳ 3 năm 2019

Đề thi NHTM 2tc kỳ 1 năm 2019

Đề thi NHTM 1 kỳ 1 năm 2018

Đề thi NHTM 2tc kỳ 3/2016

Đề thi NHTM 1 kỳ 1 năm 2017

Đề thi NHTM 1 kỳ 1 năm 2016

Tổng hợp đề thi NHTM 4tc

Đề thi K51

Đề thi cũ

Đề kiểm tra

Đề thi NHTM 6tc kỳ 3/2013 (K53) (ảnh)

Đề thi NHTM 6tc K53

Tài liệu

Bài tập NHTM 1

Câu hỏi Đúng/Sai NHTM

Câu hỏi đúng sai có giải thích

Bài giảng, bài tập, câu hỏi thảo luận NHTM (CN tài chính)

Văn bàn pháp lý

Slide và bài tập thầy Phùng Thanh Quang

Slide + bt NHTM – cô Lê Thanh Tâm

Slide và bài tập NHTM 1 (K54) – cô Diệp

Bài tập ngân hàng TM 1 – cô Linh

Bài tập