Bài giảng xuất nhập khẩu Thầy Huy
Đề cương
Tài liệu các phương thức XNK
Cảm ơn lớp QTKD TM 52A đã share các tài liệu trên
Slide nghiệp vụ KD XNK – cô Hồng
Đề thi
Đề thi kỳ 3 năm 2020
Đề thi kỳ 1 năm 2019
Đề thi kỳ 3 năm 2018
Đề thi kỳ 1 năm 2017-2018
Đề thi kỳ 1 năm 2015
Đê thi kỳ 1 năm 2014

Bộ hồ sơ hải quan

Một số lời chia sẻ:

“Môn Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất nhập khẩu- là môn bổ trợ chuyên ngành 2 tín chỉ của chuyên ngành Hải quan. Do giáo trình chính thức của trường chưa có, nên có thể tham khảo qua cuốn “Kỹ thuật Nghiệp vụ Ngoại thương”- của trường Đại học Ngoại thương hoặc cuốn “Nghiệp vụ Ngoại thương, Lý thuyết và thực hành”- PGS.TS Nguyễn Thì Hường của trường mình, nó có 2 tập, mình chỉ cần dùng tập 1 thôi. Môn học có nhiều vấn đề thú vị đúng như tên của nó, liên quan tới nghiệp vụ Ngoại thương, Kinh doanh XNk, về hợp đồng ngoại thương, đấu thầu quốc tế, các điều ước thương mại quốc tế, thủ tục hải quan, thanh toán quốc tế..v..v, có thể nói khá dàn trải, không quá chuyên sâu hẳn về lĩnh vực gì, do mục đích của môn này là gộp các môn khác vào để cắt giảm chương trình…sau đây là 2 đề được “giới thiệu” lại cho các em…Chúc các em học tốt môn này, và có hứng thú tìm hiểu sâu hơn các vấn đề xung quanh nó.”