Đề thi 

Đề thi 2022

Đề thi 2021

Đề thi NLTK kỳ 3 năm 2020

Đề thi NLTK kỳ 1 năm 2020

Đề thi NLTK kỳ 3 năm 2019

Đề thi NLTK kỳ 1 năm 2019

Đề thi NLTK kỳ 3 năm 2018

Đề thi NLTK kỳ 1 năm 2018

Đề thi NLTK kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi NLTK năm 2016

Đề thi và giải NLTK kỳ 3 năm 2015

Đề thi NLTK kỳ 1 năm 2015 (Ảnh)

Đề thi nguyên lý thống kê kinh tế kì 1 năm 2013 (ngày thi 17/5/2013)

Đề thi nguyên lý thống kê kinh tế kì 1 năm 2013 (dạng ảnh)

Đề thi nguyên lý thống kê kinh tế kì 3 năm 2012 (ngày thi 28/11/2012)

Đề thi NLTKKT ngày 17/5/2013

3 ảnh đề thi NLTKKT của K53 thi ngày 28/11/2012

 Đề thi 9/05/2012

Đề kiểm tra giữa kì

Lý thuyết thống kê 3tc

Thảo luận kì 1/2013

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/499868323401225

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/499868666734524

Đề thi kì 3/2012

http://www.mediafire.com/view/aa9d3n959ut2rld/De_thi_ly_thuyet_thong_ke_3tc_ki_3_nam_2012.doc

Tài liệu

 Hướng dẫn bài tập chỉ số ngược       

66 câu hỏi ĐS có đáp án

Tổng hợp câu hỏi Đ/S: 

Câu hỏi Đ/S NLTK (update)

Tổng hợp lý thuyết

Bài tập NLTK

Đề NLTK: http://www.mediafire.com/?aqmx08m88nq17rx

Đáp án NLTK: http://www.mediafire.com/?uapzcr611ueber6

Tài liệu sưu tầm từ forum

http://www.mediafire.com/?km5dhdwxlmqla

 

 

Tài liệu

     

Vở ghi NLTK thầy Khoa

Bài tập NLTK có đáp án

 Bài tập và bài giải môn NL TK 

 Slide cô thu

 Một đề thi khác

Đề thi (dạng ảnh)

 

 

 

pic thảo luận: 

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/433047586749966

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/433571540030904

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/433933453328046

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/433934683327923

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/434313226623402

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/434330823288309

https://www.facebook.com/245204298867630/posts/431229883598293