Hình thức thi

Từ K61 chuyển sang hình thức thi tự luận sau khi áp dụng thi trắc nghiệm được 7 năm, từ K54 đến hết K60. Khác ở chỗ K61 được sử dụng giáo trình, slide, vở ghi, còn K53 về trước thi môn này không được sử dụng tài liệu

(Cũ: Trắc nghiệm, thi 80 câu trong 50 phút)

 

Đề thi

Đề thi triết học mác lê nin K61 (Ngày thi 7/12/2019)

Share đề thi triết 1 K60 Kỳ 3 năm 2018

Tổng hợp đề thi triết 1 K59 (Kỳ 1 năm 2017-2018)

Tổng hợp đề thi triết 1 K58 kỳ 3/2016

Tổng hợp đề thi Triết 1 K57 kỳ 3/2015

Vở ghi Triết 1 thầy Thuân dạy (Khá sát đề thi) (tháng 1/2016)

Tổng hợp đề thi Triết 1 K56 kỳ 3/2014

Tổng hợp đề thi Triết 1 K55 kỳ 3/2013 (ngày thi 19-20-21/1/2014):

Tổng hợp đề thi Triết 1 K54 kì 3/2012 (thi trắc nghiệm): 

Đề thi Triết 1 K53 (tự luận)

Ôn thi Triết học

Ôn tập mác 1

Vở ghi triết 1 (word)

Slide   

Bài giảng triết 1

Slide 

Slide 1 – thầy Ngọc:  

Slide 2  

Slide 3 – thầy Hợi:  

Slide 4  

Slide triết 1 – thầy Lê Ngọc Thông

Câu hỏi tự luận(tham khảo)

Câu hỏi trắc nghiệm