Hình thức thi

Đề có 3 câu (1 câu lý thuyết và 2 câu bt)

Đề thi kỳ 1 năm 2015

Đề thi kì 1/2013

Ảnh đề thi

Tài liệu đề thi PTĐT 2019

Slide ôn thi môn phân tích đầu tư