Đề gồm 25 câu.
Phần 1. Lý thuyết. Chọn đáp án đúng nhất và giải thích. (10 câu)
Phần 2. Bài tập. 15 câu. Trình bày phép tính.

Tài liệu:

Bài giảng, bài tập – ThS Trần Thị Thanh Tú: 

Slide – ThS Đỗ Hồng Nhung: 

Slide – Thầy Trần Phi Long

Đề thi 2022

Đề thi kỳ 1 năm 2015

Đề thi K49: 

Đề trắc nghiệm phân tích tài chính

http://www.mediafire.com/?1ahwjd6zq9s7okb

http://www.mediafire.com/?9o2ej9xzyt7i7z3

Đề thi kì 1/2013

1, Phân tích vai trò của các báo cáo tài chính. Mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính, cho ví dụ minh họa

2, Doanh nghiệp có doanh thu 300.000$, chi phí hoạt động 280.000$, tổng TS là 200.000$. Tỷ lệ nợ/ tổng TS là 30%, Thuế TNDN là 25%, lãi suất vay là 10%. Hỏi khi nâng tỷ lệ nợ lên 50% thì ROE thay đổi như thế nào?

3, Cho bảng CĐKT và bảng BCKQKD 1 DN, phân tích 10 tỷ số tài chính , so sánh với những năm trước và trung bình ngành.