Hình thức thi

Môn này chính là một Luật kinh tế của K53 về trước

có 4 câu

câu 1 (4đ): lý thuyết

câu 2(2đ): 2 ý trắc nghiệm đúng sai có giải thích

câu 3(2đ): bt tình huống

câu 4(2đ):

Thảo luận kì 1/2013

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/503562029698521

Tài liệu

Tài liệu ôn tập tổng hợp (gồm slide, giải để thi)

Ôn thi PLKD

Slide PLKD – cô Trần Thị Hòa Bình

Slide Pháp luật KD – Cô Nguyễn Thu Ba

bài tập thi PLKD

bài tập PLKD có đáp án (update)

Bài tập tình huống cô Hồng Anh

Hệ thống văn bản và bài tập

slide Luật kinh tế

slide, tài liệu và 1 số bộ luật

bài tập tình huống có đáp án

Đề thi

Đề thi năm 2022 TN

Đề thi năm 2022

Đề thi năm 2021

Đề thi kỳ 3 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2017-2018

Tổng hợp các câu hỏi trong đề thi

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi PLKD kỳ 3 năm 2016

Đề thi PLKD kỳ 3 năm 2015

Đề thi PLKD kỳ 1 năm 2015

Đề thi pháp luật kinh doanh kỳ 3 năm 2014 (Ảnh)

Đề thi pháp luật kinh doanh kỳ 3 năm 2014

Đề thi kỳ 1 năm 2014

Đề thi luật kinh tế kỳ 3 năm 2013 (dạng ảnh)

Đề thi luật kinh tế kỳ 3 năm 2013 (ngày thi 23/12/2013)

Đề kiểm tra 

Đề thi luật kinh tế kì 3 năm 2012 (ngày thi 27/11/2012)

Đề thi luật kinh tế kì 1 năm 2013 (ngày thi 15/5/2013)