Đề thi

Đề thi kỳ 3/2013 (27/12/2013)

Đề thi kì 3/2012 (19/12/2012) 

Tổng hợp đề thi PLKT 3tc kì 1/2013 (ngày thi 25/5/2013)

 

Tài liệu tham khảo

        

Ôn thi PLKT

Tham khảo thêm