Tài liệu ôn thi

Đề cương ôn tập

Gơi ý trả lời đề cương trên

Đề 1 2021

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi QLCN kỳ 1 năm 2016 (ảnh)

Đề thi QLCN kỳ 1 năm 2016

Đề thi QLCN kỳ 3 năm 2015

Đề thi QLCN kỳ 1 năm 2015 (ảnh)

Đề thi QLCN kỳ 1 năm 2015

Đề thi Quản lý công nghệ K54 kỳ 1/2014

Tổng hợp đề thi nhiều kì

Đề thi kỳ 3 năm 2013 (dạng ảnh)

ôn lý thuyết QLCN
Để kiểm tra QLCN 2016

Giáo trình, slide:

Slide + bài tập QLCN

Slide

Slide khác

Slide thầy Hân 

Slide QLCN