Đề thi kỳ 3/2016:

Đúng sai giữa kỳ QLPT

Đề thi 2021

Đề thi kỳ 1 năm 2016

Vở ghi quản lý phát triển 2016

Tải vở ghi tại đây

Bài giảng Quản lý phát triển