Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2018

1: Ưu nhược điểm của nhân viên bán hành trực tiếp, đk áp dụng, vd minh họa
2: quan điểm của bạn về trải nghiệm khách hàng, cách gia tăng trải nghiệm kh cho cửa hàng quần áo trẻ em
C 3,4 : bài bt tình huống thực tế