Hình thức thi

 líthuyết có trắc nghiệm đúng sai, k nhớ có giải thích ko ấy.

2 câu tự luận và 1 bài tập 4d

bài tập nhớ nhận xét

nói chung là may thì vào đề có sẵn trong giáo trình

Đề thi

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Tổng hợp đề thi Quản trị chất lượng

Đề thi kỳ 3/2013 (ngày thi 26/12/2013): 

Đề thi QTCL 3tc kì 1 năm 2013 (ngày thi 11/5/2013)

Đề thi QTCL 3tc kì 3 năm 2012 (ngày thi 6/12/2012)

Quản trị chất lượng (chuyên ngành)

3 câu lý thuyết

1, bản chất của quản trị nói chung và quản trị chất lượng nói riêng.

2, trình bày cấu trúc chất lượng của sản phẩm, dịch vụ.

3, so sánh gmp và gap1 câu bài tập: kiểm soát dạng thuộc tính p

time: 90p

 

Tài liệu

        

Các bài tập, trả lời tình huống

Tài liệu khác

Tài liệu học